Nieuws

Regeling NOW-4 gepubliceerd

29-07-2021 – De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche van de NOW betreft, heeft de regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten opzichte van de NOW-3 geldt in het derde kwartaal van 2021 een omzetverliesplafond. Het op te geven omzetverlies voor de … Lees verder...

Regeling NOW-4 gepubliceerd

29-07-2021 – De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de … Lees verder...

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29-07-2021 – In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling … Lees verder...

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

29-07-2021 – Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een … Lees verder...

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29-07-2021 – Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren … Lees verder...

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22-07-2021 – Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het … Lees verder...

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22-07-2021 – De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen … Lees verder...

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22-07-2021 – Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer … Lees verder...

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15-07-2021 – De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet … Lees verder...