Nieuws

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

12-05-2021 – Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden daarvoor moet door de werkgever onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld. Van een … Lees verder...

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet

12-05-2021 – Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever … Lees verder...

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12-05-2021 – De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, … Lees verder...

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12-05-2021 – Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en … Lees verder...

Onzakelijke borgstelling

06-05-2021 – Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn … Lees verder...

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

06-05-2021 – De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse … Lees verder...

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021 – De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te … Lees verder...

Minimumloon per 1 juli 2021

06-05-2021 – De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging … Lees verder...

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06-05-2021 – De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in … Lees verder...