Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
12-05-2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden daarvoor moet door de werkgever onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld.

Van een dringende reden is geen sprake in het geval van een werkgever die direct na een gegeven ontslag op staande voet de ontslagen werknemer als zzp’er inhuurt om dezelfde werkzaamheden als voorheen te verrichten. Omdat de werknemer in zijn ontslag berust, heeft hij recht op de transitievergoeding en op de wettelijke vergoeding wegens onregelmatig ontslag. De kantonrechter kende de werknemer daarnaast een billijke vergoeding toe. De billijke vergoeding berekende de kantonrechter op het bedrag dat de werknemer had kunnen verdienen in de periode tot de arbeidsovereenkomst zou zijn ontbonden door de kantonrechter als de werkgever de werknemer niet op staande voet had ontslagen, maar op dat moment een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zou hebben ingediend. Dat verzoek zou wegens het meerdere malen te laat komen van de werknemer zijn toegewezen. De berekende vergoeding werd verminderd met de transitievergoeding en het door de werknemer na zijn ontslag als zzp’er bij de werkgever verdiende inkomen.


Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

17-06-2021 – Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. … Lees verder...

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

17-06-2021 – Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, … Lees verder...

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

17-06-2021 – Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris … Lees verder...

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

17-06-2021 – Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, … Lees verder...

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10-06-2021 – Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit … Lees verder...

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021 – De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor … Lees verder...

Startersregeling TVL

10-06-2021 – De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen … Lees verder...

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-2021 – In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van … Lees verder...